telebimy

Oferujemy czas emisji materiałów reklamowych na telebimach stacjonarnych.
Wykonujemy spoty reklamowe wideo.
Posiadamy dwa telebimy mobilne zainstalowane na podwoziach samochodów specjalnych do obsługi imprez i wydarzeń kulturalnych. więcej: www.telebimolsztyn.pl